Apmācības “Uz risinājumu orientētajā pieejā balstīts darbs ar riska ģimenēm: praktiskie ieteikumi"

Inovāciju prakses centrs  “OSTA “ piedāvā iespēju apmeklēt divu dienu apmācības: “Uz risinājumu orientētajā pieejā balstīts darbs ar riska ģimenēm: praktiskie ieteikumi”. 


Apmācību laikā dalībnieki:

  • iepazīsies ar uz risinājumu orientētās pieejas Beļģijas modeli;
  • apgūs pamatmetodi ģimenes drošības novērtēšanai, kas balstīts uz risinājumu orientētā pieejā gadījumos, kad ģimene ir krīzē situācijā, "trīs jautājumu" metode;
  • uzzinās, kā sagatavot ziņojumu par bīstamām situācijām, saglabājot maksimāli uz sadarbību vērstas attiecības ar riska ģimeni
  • uzzinās kā veidot kontaktu ar vecākiem un veicināt viņu izpratni par situāciju, lai krīzes situācijā nodrošinātu maksimālu drošību bērniem.


Mērķauditorija: 

Apmācības paredzētas sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, bāriņtiesu speciālistiem.


Pasniedzējs:

Sebastjans Vernevs (Sébastien Vernieuwe) - psihoterapeits, ieguvis izglītību  speciālās izglītības jomā (Kortrika, Beļģija), maģistra grādu uz risinājumu orientētās pieejas jomā  (Korbinski Institūts, Brige, Beļģija). Šobrīd ir patstāvīgs Korbinski Institūta pasniedzējs.

Sebastians ir viens no galvenajiem metodistiem un padomdevējiem organizācijā, kura strādā ar bērniem un jauniešiem, kā arī vada savu nevalstisko organizāciju Blankenbergā, kura piedāvā apmācības speciālistiem un terapiju bērniem un jauniešiem no riska ģimenēm.

Sebastians ir specializējies vairākās uz risinājumiem orientētās pieejas jomās: darbs bērnu un jauniešu aizsardzībā un labklājībā; darbs ar riska ģimenem uz risinājumu orientētā pieejā; darbs ar azartspēļu un interneta atkarīgajiem; darbs ar ģimenēm, kurās aug bērni no dažādām laulībām; vecāku prasmju attīstīšana.


Laiks un vieta:  

2018. gada 18. un 19. aprīlis, no 9.00 līdz 17.00, adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga.


Maksa par apmācībām: 110 euro.


Apmācību valoda: 

Apmācības notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Apmācību noslēgumā visi dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību apmācībās.


Reģistrācija izmantojot saiti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIEs2ZGiZAVqgalWTtYWyBYPSHBx6nrObM6LpS6bak9c1eiA/viewform
 
Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet e-pastu ar informāciju par apmaksas kārtību.


Organizatori: 

IPC “Ostas” komanda: Arsenijs Pavlovskis, Uģis Lapiņš, Aleksandra Pavlovska, tel. 22300920, e-pasts: osta.centrs@gmail.com,   http://www.osta-centrs.lv/  

0

 .