Partneri

Informācija par OSTAS sadarbības partneriem un draugiem.


UKASFP (United Kingdom Association for Solution Focused Practice, Lielbritānija) – organizācija dibināta 2003. gadā, lai popularizētu uz risinājumu orientēto pieeju Lielbritānijā. Asociācija organizē ikgadējo konferenci un attīsta praktiķu tīklu, lai apmainītos ar idejām, risinātu profesionālos jautājumus, piemēram akreditāciju. Asociācija publicē regulāri izdevumus un attīsta reģionālās praktiķu kopienas.

Mājas lapa: http://www.ukasfp.co.uk/

VOPN (Vereniging Oplossingsgerichte Professionals,Nīderlande)  – asociācija apvieno uz risinājumu orientētās pieejas praktiķus Nīderlandē, veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu, pētījumu norisi un publikācijas, sniedz informāciju par kursiem un konferencēm.Mājas lapa: http://vopn.nl/


Psiterra (Rumānija) – kopiena, kas orientēta uz praksi, refleksiju un darbībām, kas saistītas ar psiholoģijas un psiholoģisko pakalpojumu attīstību Rumānijā un citās valstīs. Psiterra biedri un partneri izplata praktiskās psiholoģijas zināšanas un praksi. Organizācija nodarbojas ar jaunu “naratīvo” novirzienu – mācās un mēģina kopā ar saviem partneriem, naratīvās pieejas dažādās jomās: medicīnā, psiholoģijā, sociālajā jomā, organizāciju konsultēšanā un darbā ar kopienām.

Mājas lapa:  http://www.psiterra.ro/newpsiterra/index.php/en/ 


Guy Shennan Associates (Lielbritānija) – organizācija, kas veicina uz risinājumu orientētās terapijas attīstību ar konsultācijām, apmācībām, speciālistu supervīzijām.


Mājas lapa: http://www.sfpractice.co.uk/


A. Rilkova vārdā nosauktais veselības aizsardzības un sociālā taisnīguma sadarbības fonds / FAR (Krievija) - fonds atbalsta cilvēkus, kas saskārušies ar narkotisko vielu lietošanas problēmām, kā arī nodarbojās ar valstiskās un sabiedriskās politikas veidošanu šajā jomā, balstoties humānismā, iecietībā, veselības aizsardzībā, cilvēka tiesībās un vērtībā.

Mājas lapa:  http://rylkov-fond.org/

Psiholoģiskā atbalsta labdarības fonds “Nākotne tagad” (Krievija) – jaunu, profesionālu psihologu kopiena, kas sniedz psiholoģisko palīdzību, izmantojot mūsdienīgas pieejas un metodes (naratīvā terapija). Fonds vada dažādus treniņus un seminārus pusaudžiem, izbraukuma apmācības psiholoģijas studentiem, sadarbojās ar skolām, sniedz atbalstu bērniem bāreņiem, kā arī atbalsta profesionālu praktizējošo psihologu kopienas attīstību.

Mājas lapa: будущее-сейчас.рф/


0

 .