Gajs Šenans: Ievads uz risinājumu orientētajā pieejā

Rīga, 2016. gada 1. – 3. novembris

Uz risinājumu orientētā pieeja balstīta tādā sarunas veidā ar cilvēkiem, kas virza uz izmaiņām. Šī pieeja radusies kā terapijas virziens, bet laika gaidā izplatījusies citās jomās, kurās profesionāļi palīdz cilvēkiem – sociālā darba jomā, veselības aizsardzībā, izglītībā, u.c.

Pieejas galvenās metodes:

  •  noteikt klienta cerības, kas saistītas ar sadarbību starp viņu un profesionāli;
  •  palīdzēt klientam aprakstīt “vēlamo nākotni”, nākotni, kur viņa cerības ir sasniegtas;
  • palīdzēt klientam aprakstīt sasniegumus, kurus viņi jau sasnieguši virzībā uz nākotni.

Saskaņā ar pētījumiem, ar šīm metodēm ir pietiekami, lai klients, kas saskāries ar dažādām problēmām, spētu izstrādāt savus personīgos, unikālos šo problēmu risinājumus, kuri veiksmīgi darbosies viņu gadījumā.

Pieeja sākotnēji izstrādāta darbam ar "smagajiem" klientiem. Ir efektīva darbā ar cilvēkiem, kuriem ir daudz, dažādu problēmu: psihiskas saslimšanas, vardarbības pieredze, atkarības, traumas, bezdarbs, ģimenes konflikti, utt. Pieeja izmantojama gan individuālajā darbā (ar pieaugušajiem, gan bērniem), kā arī darbā ar pāriem, ģimenēm ar bērniem, grupām, organizācijām.

Apmācību mērķi:

  • iepazīstināt dalībniekus ar uz risinājumu orientētās pieejas pamatprincipiem;
  • dot iespēju apspriest un izmēģināt praktiski šīs pieejas metodes un tehnikas;
  • apspriest kā šī pieeja var tikt izmantota ikdienas praksē, kā rast iespēju viņu izmantot savā profesionālajā darbā.

Mērķauditorija:

Apmācības paredzētas sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, psihoterapeitiem, sociālajiem pedagogiem, koučiem un visiem profesionāļiem, kuri palīdz cilvēkiem. Dalībnieku iepriekšējā pieredze un zināšanas par šo pieeju var būt jebkurā līmenī, arī ja ir tikai radusies interese un vēlme iepazīties ar šo pieeju.

Treneris:

Gajs Šenans – Lielbritānijas sociālo darbinieku asociācijas (BASW) prezidents, neatkarīgais konsultants, kurš pielieto uz risinājumu orientēto pieeju  terapeita, sociālā darbinieka, supervizora un kouča praksē. Viņš arī apmāca un vada pētījumus , raksta rakstus uz risinājumu orientētās pieejas jomā.

G. Šenans šo pieeju sāka izmantot strādājot par sociālo darbinieku speciālistu komandā, kas strādāja ar ģimenēm un bērniem valsts organizācijā 90tajos gados. Viņš ir devis lielu ieguldījumu šīs pieejas attīstībā Lielbritānijā. Laika periodā no 2004. – 2010. gadam G. Šenans darbojas kā treneris un terapeits BRIEF institūtā Londonā – galvenajā organizācijā, kas nodarbojas ar uz risinājumu orientētās pieejas attīstību Lielbritānijā, kura ir izveidojusi BRIEF apmācību programmu un dod iespēju speciālistiem iegūt šīs pieejas diplomu.

Gajs ir vadījis apmācības šajā pieejā sociālā darba, terapijas, izglītības un veselības aizsardzības jomās Lielbritānijā, kā arī daudzās citās valstīs, piemēram – Palestīnas autonomajā reģionā, Turcijā, Krievijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā, Īrijā, ASV, Spānija, Francijā, Beļģijā, Nīderlandē.

Organizētāji:

Centrs "Osta" – jauna organizācija, kura dibināta 2016. gadā Rīgā, lai īstenotu un veicinātu inovācijas sociālajā darbā, konsultēšanā, izglītības jomā un jaunatnes darbā Latvijā.


Par apmācībām:

Apmācības notiks no 1. novembra līdz 3. novembrim, Rīgas centrā, no 10:00 – 17.30. Adrese: Skolas 22, Rīga, Alberta koledža.


Apmācību valoda:

Apmācības notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.


Apmācību maksa:

Dalības maksa par apmācībām EUR 120, pēdējā nedēļā pirms apmācībām EUR 140.

Savlaicīga apmaksas veikšana garantē Jūsu dalību seminārā. Vairākiem vienas organizācijas pārstāvjiem iespējama atlaide.


Reģistrācija:

Caur formu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCVATf1sY7rsk3ua3CYsgeh4Ch0YJUqK1O1FDDo5I5bjQ-jQ/viewform?c=0&w=1

Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet e-pastu ar sīkāku informāciju par apmācību un maksājumu.


Apliecinājums par dalību apmācībās:

Apmācību noslēgumā visi dalībnieki saņems Guy Shennan Associates starptaustiku sertifikātu.

 

Kontakti:

Tel.: +371 29 426 371  (Uģis Lapiņš), + 371 22 300 920 (Aleksandra Pavlovska)

E-pasts: osta.centrs@gmail.com

0

 .